Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

A2
Ifølge Alkoholloven § 1-7 er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Helsedirektoratet anbefaler å se dette i sammenheng med narkotikapolitikken, og utarbeide en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Målgrupper: Kommuner i Rogaland som ønsker hjelp til å utarbeide eller rullere ruspolitiske handlingsplaner.

Sentrale tema:    
  • Kartlegging av helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer i befolkningen
  • Medvirkningsmetodikk – med mål om å skape gode involverende planprosesser
  • Forebyggende tiltak som ansvarlig alkoholhåndtering, informasjon og holdningsskapende arbeid
  • Tidlig intervensjonsarbeid
  • Oppfølging og rehabilitering av kjente rusmiddelavhengige
  • Ruspolitisk handlingsplan som en del av et større planarbeid på folkehelseområdet

Vi tibyr:    
  • Tilrettelegging av planprosesser
  • Veiledning
  • Høring av planer

Rekruttering: Etter behov, fortløpende

Kontaktperson: 

Sven Gustafsson; 
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 57.