Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Arbeidsliv og rus

alor (arbeidsliv og rus) nettverk i Rogaland

A4
alor nettverk er en møteplass for utveksling av erfaringer, men også et sted for inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Nettverket er organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. alor nettverket tilrettelegges av KoRus vest Stavanger i et samarbeid med poliklinikken ved Rogaland A-senter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus vest Stavanger, og flere alor nettverk i Norge drives etter denne modellen.  
Fokusområder:    
  • Tiltak og metode innen forebygging og tidlig intervensjon på systemnivå
  • Formidling av behandlingsrelevant kunnskap
  • Nettverk for erfaringsspredning
  • Den nødvendige samtalen, metodeopplæring
Tilbud:    
To årlige samlinger i Rogaland; 
03. mars 2016, Scandic Maritim hotell, Haugesund
September 2016, Sola strandhotell.

Neste samling: Sola strand hotell 29.09.2016, kl 08.30-15.15
«Hvis bare…...» - fra bekymring til handling.
Ulike roller og perspektiver ved håndtering av rusrelaterte utfordringer ved arbeidsplassen

Påmelding: http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp.

Foredragsholdere:  
Varierer etter hvilke tema som belyses. Innledere er oftest nettverkets egne deltakere som deler erfaringer og problemstillinger fra sin arbeidssituasjon/arbeidssted, eller fagpersoner fra ulike behandlingsmiljø og kompetansesentre innen rus.

Målgrupper:    
Alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger/HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

Mer informasjon: 

www.alor.no eller kontakt Ingunn K. Svendsen:
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 63 

eller
Åsa Sjøgren: 
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 95.