Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse opp i en familie med rusproblemer?Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hva sier forskningen?

B3
Barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne har et rusproblem har større risiko enn andre barn for å utvikle psykiske problemer, atferdsproblemer og vanskeligheter i skolesituasjonen. Dersom vi går tidlig inn og hjelper disse barna, så er det mindre risiko for utvikling av varige skader. Hvilke signaler viser barn som lever i familier med rusproblemer og hvilken hjelp trenger de? Hva trenger foreldrene?
Vi tilbyr: Foredrag og seminar

Målgrupper: Faggrupper som arbeider med barn, unge og familier

Foredragsholder: Sosialantropolog / familieterapeut Maren Løvås

Kontaktperson:

Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no 
tlf.: 51 72 90 00