Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  Barn i familier med rusproblemer

”Barne - og pårørendekontakt” – erfaringer med egen stilling for barn og pårørende i rusbehandlingsinstitusjonen

B8
Målsettingen med å opprette en stilling som Barne- og pårørendekontakt var å gi barn og pårørende en egen dør inn i institusjonen. En stilling som skulle gi barn og pårørende hjelp før, under og etter pasientens behandling. Stillingen skulle ha et 100% fokus på barn og pårørende. Hvilke erfaringer har man gjort seg med denne type stilling i institusjonen? Hva oppleves nyttig og på hvilken måte? Hvordan legges arbeidet til rette praktisk? Hvordan er forholdet mellom barneansvarlige og barne- og pårørendekontakt? Erfaringer og refleksjoner rundt organisering, metodikk og innhold vil bli presentert, og overføringsverdien til arbeid i 1. linje vil bli diskutert.  
Vi tilbyr: Foredrag og seminar

Målgrupper: Faggrupper som arbeider med familier

Foredragsholder: Barne- og pårørendekontakt Astrid Swan Croucher og sosiolog/ PhDkandidat Anne Schanche Selbekk

Kontaktpeprson:    

Anne Schanche Selbekk
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 12