Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Samtalemetodikk

MI-nettverk (Nord-Rogaland)

K8
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI- opplæring. Fordypningstema vil bli annonsert i god tid før samlingen.
Dato: 19.mai 2016, kl. 09.00 – 15.00

Sted: Gamle Slaktehuset, Saualoftet, Strandgata 70,  5528 Haugesund

Målgrupper: Deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtaler (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Målsetting: Gjennom MI–nettverk ønsker vi å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Foredragsholdere: Representanter fra MI-nettverket, eksterne foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Pris: Kr. 200,-

Påmeldingsfrist: 21.april 2016

Maks antall: 30 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, i samarbeid med Haugalandsløftet.

Informasjon: www.korus-stavanger.no eller kontakt:

Ingrid R. Strømsvold
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no 
tlf 51 72 90 00 / 51 72 90 33.