Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Samtalemetodikk

Motiverende samtale (MI), oppfriskningskurs

K5
Målet med kurset er å repetere de sentrale elementer i Motiverende samtale (MI) for deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurs i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.
Dato: 06. desember 2016, kl. 08.30 – 15.00

Sted: Haugesund, Scandic Haugesund, Kirkegt. 166.

Målgrupper: Deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurs i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Foredragsholdere: Fagpersoner ved KoRus vest Stavanger

Pris: Kr. 300,-

Påmeldingsfrist: 07. november 2016

Maks antall: 40 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, i samarbeid med Haugalandsløftet

Informasjon: www.korus-stavanger.no eller kontakt:

Ingrid R. Strømsvold
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no 
tlf.: 51 72 90 00/ 51 72 90 33.