Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Samtalemetodikk

Motiverende Samtale (MI) 3 dagers introduksjonskurs

K3
Motiverende samtale (MI) er en evidens basert samtalemetodikk og et holdningssett som kan brukes i endringsarbeid. Denne metoden er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer og MI kursene vil ha særlig fokus på endring av rus/ alkoholvaner. For at opplæringen skal være optimal er det ønskelig at deltakerne mellom samlingene leser anbefalt faglitteratur og øver seg på metodikken i smågrupper (på den enkeltes arbeidsplass eller på tvers av avdelinger). Av denne grunn anbefales det at kursdeltakelsen forankres i ledelsen på den enkelte avdeling/ arbeidsplass. Innholdet i samlingene vil veksle mellom foredrag og konkrete øvelser i grupper. Deltakerne vil også bli oppfordret til å levere samtaleopptak til MI-analyse for veiledning på egen samtalepraksis.
Dato:
14. september 2016, kl. 08.30 – 15.00
15. september 2016, kl. 08.30 – 15.00
03. november 2016, kl. 08.30 – 15.00    

Sted: Haugesund, kommer nærmere tilbake til kurslokale

Målgrupper: Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester og arbeidslivet som jobber med forebygging og tidlig intervensjon av rusrelaterte problemstillinger. Deltakelse forutsetter tilstedeværelse alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI – analyse for veiledning på egen samtalepraksis før kursdag 3. Dette vil bli informert nærmere om  ved kursstart.

Foredragsholdere: Fagpersoner ved KoRus vest Stavanger

Pris: Kr. 600,-. Deltakere dekker egne reise - og oppholdsutgifter

Påmeldingsfrist: 08. august 2016

Antall: 30 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A- senter, i samarbeid med Haugalandsløftet

Informasjon: www.korus-stavanger.no eller kontakt Ingrid R. Strømsvold;

ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 33