Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

StaRus - konferansen 2016

K14
StaRus - gruppen (Stavangergruppen for rusmiddelforskning) inviterer til et inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet.
Dato: 15. og 16. mars  2016

Sted:    
Dag 1: Sting, Kverulant Katedralen, KÅKÅ, Stavanger
Dag 2: Sola Strand hotell

Målgrupper: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk).

Foredragsholdere: OPEN SPACE  m / innledere

Pris: kr. 1300,- (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist:  til liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Maks antall: 100 deltakere

Arrangør: STARUS-gruppen som består av: Universitetet i Stavanger, International Research Centre Stavanger (IRIS), KORFOR, Universitetssykehuset i Stavanger (SUS), og Rogaland A-senter/ KoRus vest Stavanger.

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no eller kontakt:

Anne S. Selbekk 
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 12.