Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

RUSDAG 2016, Nord-Rogaland

K12
For 11. gang har en ved hjelp av BrukerPlan kartlagt mennesker med rusproblemer i Helse Fonna-området. Tema for årets rusdag er ”mulighetenes vindu”; brukerplan med brukerblikk. Innleder er Janniche Kristengaard (RIO og brukerrådet i Helse Fonna). I samarbeid med brukere legger Forskningssjef Sverre Nesvåg (KORFOR) frem resultatene av årets BrukerPlan kartlegging. Brukerrepresentanter fra ulike brukerorganisasjoner vil ha innlegg tilknyttet årets tema. Sosiolog/PhDkandidat Anne Schanche Selbekk vil ha innlegg om mulighetene i å tenke familier i Recovery og utfordringer med å integrere familieperspektivet i tjenestene. Petter Dahle (NAPHA) vil se nærmere på hvor rus- og psykisk helsearbeid – hvor er vi om 5 år?
Dato: 25. januar 2016, kl. 09.00 - 15.00

Sted: Tysvær Kino, Tysværtunet, Aksdalveien 157, Tysvær

Målgrupper: Ordførere og andre politikere, fagfolk, brukere - og pårørendeorganisasjoner, samt andre som er interessert i rusfaglige spørsmål.

Foredragsholdere: Janniche Kristengaard (RIO og brukerrådet i Helse Fonna), brukerrepresentantene Frode Djønne, Connie Straume, Victoria Skretting, Aleksander W. Skålevik, Pål Berger, Anette Ness og Jeanette Vea (Veiledningssenteret for pårørende i Haugesund). Forskningssjef Sverre Nesvåg (KORFOR), Sosiolog/PhDKandidat Anne S. Selbekk (KoRus/KORFOR), Petter Dahle (NAPHA)

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: Se egen invitasjon

Maks antall: 350 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger og KoRus vest Bergen i samarbeid med KORFOR, Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland, Helse Fonna,  Bergensklinikkene, Mental Helse, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Veiledningssenteret for pårørende

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no eller kontakt:

Bernt Netland
bernt.netland@ helse-fonna.no 
tlf: 91 72 25 48