Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

Grunnkurs rus og psykisk helse

K11
Gjennom denne grunnopplæringen vil deltakerne få kunnskap om de mest brukte rusmidlene, virkemåte og psykiske/ fysiske skadevirkninger. Kurset vil kort belyse ulike tilnærminger og holdninger til personer med rusproblematikk og psykiske lidelser. Kurset vil bestå av forelesninger. Presentasjoner i PDF nedenfor.
Dato: 16.mars 2016, kl. 09.00 - 15.00

Sted: Quality Airport hotell, Sømmevegen 1, 4055 Sola 

PRESENTASJONER:
Victoria Skretting, RIO, tjenesteerfaringer
Karianne Borgen, Rus og psykisk lidelse, OBS temaet, Helse Stavanger.
Silje Lill Rimstad. KoRus Stavanger. Hasj og amfetamin
Håkon Hauge Johnsen, Spillavhengighet.Rogaland A-senter
Bente Sikveland, LAR.
Nikolaj Vinther, overlege LAR
Stein Rune Eriksen, Doping.
100 råd som fremmer recovery. Veiledning til helsepersonell.

Målgrupper: Nyansatte fagpersoner i Rogaland som kommer i kontakt med rus- og avhengighetsproblematikk.

Foredragsholdere: Håkon Hauge Johnsen, psykologspesialist, Rogaland A-senter, Ingrid R. Strømsvold, rådgiver, Korus vest Stavanger, Karianne Borgen, leder OBS teamet, Stavanger Universitetssykehus,  Victoria Skretting, Brukerrepresentant RIO, Bente Sikveland, Leder LAR Rogaland        

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 15.februar 2016 

Maks antall: 200 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no, eller kontakt:

Silje Lill Rimstad
silje.lill.rimstad@ rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 32.