Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  

Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikt

K10
Dato: 20. oktober 2016, kl. 10-16, Nord-Rogaland

Sted: Tysvær kino, Tysværtunet, Aksdal

Målgrupper: Ansatte i barnevern, helsestasjonstjenesten, PPT, barnehager, skoler, familievern, TSB, BUP, DPS og andre som utfordres av taushetsplikten i tverrfaglig samarbeid.

Foredragsholder: Advokat Kurt O. Bjørnnes

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: se egen invitasjon / www.korus-stavanger.no

Antall: 350 deltakere Tysvær, Aksdal

Arrangør: KoRus vest Stavanger og Helse Fonna

Kontakt:

For Nord-Rogaland:
Bernt Netland
bernt.netland@helse-fonna.no
tlf. 91 72 25 48

For Sør-Rogaland:
Silje Lill Rimstad
silje.lill.rimstad@ rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 32