[Pane8]
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Mot til å se - evne til å handle 2016

K2
Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
Dato: 20. og 21.januar 2016

Sted: Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger

Målgrupper: Ansatte i kommunen; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenester, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT-koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter  i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og  Helse Fonna, herunder barne- og ungdoms-
psykiatri, samt flyktning- seksjoner, bruker-organisasjoner, oppvekstpolitikere og ansatte i  tilsvarende stillinger i andre regioner i Norge.

Foredragsholdere: Lisbeth Pipping, erfaring fra oppvekst med funksjonshemmet mamma, Barnelege Jens Grøgard, A-hus, Gunnar Eide, familieterapeut sammen med to ungdommer med egen erfaring, Siri Gjesdal, BarnsBeste, Multisenterstudien, funn og anbefalinger, Bjørg Eva Skogøy, Phd Stipendiat, Nordlandssykehuset HF, Elin Kufås, Asker DPS; Når mor eller far har et rusproblem, Berit Hege, sexolog, Naturlig seksualitet hos barn, Gunvor G. Aamodt, klinisk barnevernspedagog, Familier i recovery, Anne Schanche Selbekk, sosiolog, Phd, KoRus/ Rogaland A-senter, Kristin Sommerseth Olsen, psykologspesialist, BuPA Stavanger og, Guro Visnes, psykologspesialist, Ås kommune: Hei – spillet, Maren Løvås, sosialantrolpolog, Master i familieterapi, Spe – og småbarn. Født med rusmiddelavhengige og psykisk syke mødre. Kartleggingsinstrument. Elisabeth Nordhus Lied, barnevernspedagog sammen med ungdommene Kim Daniel og Eduardo om hvordan øsker barn at voksne snakker med dem om vanskelige hjemmeforhold

Pris: Kr 1650,- (inkl lunsj 2 dager)

Påmeldingsfrist: 15.januar 2016

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 
i samarbeid med tverretatlig koordinerings-gruppe for Nettverkskonferansen. Mot til å se – evne til å handle, samt Fylkesmannen i Rogaland.

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogalandasenter.no eller kontakt:

Maren Løvås;
maren.lovas@rogaland- asenter.no
tlf.: 51 72 90 00/ 51 72 91 38

eller

Marit Vasshus:
marit.vasshus@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00/ 90 61 66 69.
[/Pane8]

Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger