Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
2016 Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og arbeid med bistandsteam, 22.november 2016, 10. – 16:00, Bergen, Scandic Ørnen,  
2016 Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og arbeid med bistandsteam, 22.november 2016, 10. – 16:00, kl 10. – 16:00, Bergen, Scandic Ørnen
Kompetansesenter Rus (KoRus) Bergen og Stavanger
inviterer i samarbeid med Helse Vest RHF, Fylkesmannen i Rogaland,Hordaland og Sogn og Fjordane til fagdag :
Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og arbeid med bistandsteam

22.november 2016, 10:00 – 16:00
Sted: Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen
PROGRAM.

Pris: Gratis - det serveres lunsj/kaffe
Kommuner kan søke støtte til reise og opphold til Kompetansesenteret.

Målgruppe:
Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester, fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, brukere og pårørende, politisk- og adm. ledelse i kommunen/spesialisthelsetjenesten med ansvar for å vurdere å følge opp bruk av tvang etter HOL kap. 10.4

Innhold:
Tema er frivillig tvang ihht. helse- og omsorgstjenesteloven (hotl.) § 10-4
Ansvar for gode pasientforløp i i spesialisthelsetjenesten etter § 10-4 –
Hvordan anvende denne praksis i Helse Vest regionen?
Arbeid med bistandsteam i vår region

Målet med fagdagen er å utvikle et arbeidsdokument for tjenestene som vil omhandle praksis etter § 10.4 i vår helseregion.
Fagdagen er en oppfølger av tidligere opplæringsdager som har vært gjennomført overfor ansatte i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.