Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

KURS/ KONFERANSER

KURS FOR 2017:

Rusdag 2017 Nord- Rogaland:

sted: Tysværtunet, Tysvær.
tid: 23.januar 2017, kl. 10.00- 15.30

innhold:
ROP PÅ RECOVERY • OPPTRAPPINGSPLANEN PÅ RUSFELTET • FAG OG POLITIKK • ÅRETS FUNN FRA BRUKERPLAN • BRUKERINNLEGG: ETTERVERN • SITUASJONEN I VÅR REGION • UTFORDRINGER


Rusdag Sør- Rogaland - Barn og familie som pårørende

Tid:        Tirsdag den 24. januar kl 10.00-14.00 (kaffi fra 09.30)
Sted:       Bryne Kro og Motell

Rusdagen 2017  avvikles i Time kommune. Tema «Barn og familie som pårørende»
Årets kartleggingsfunn fra BrukerPlan er sentral og KORFOR v/ Sverre Nesvåg presenterer resultatene fra alle deltakende kommuner i Helse Stavanger. Medvirker gjør også KoRuS ved Anne Schanke Selbekk og familiesenteret i Time kommune som vil fortelle om sin virksomhet.

Arrangør:       Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Helse Stavanger

Målgruppe:    Politikere, ansatte og brukere i kommunene og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

 Påmelding:    innen 17. januar. 90 deltakere..

 

Psykologisk førstehjelp


Tid: 15. og 16.mars: se info nedenfor
Sted:Tysværtunet i Aksdal
Foreleser: Foredragsholder: Solfrid Raknes

Målgruppe:
Ansatte i barnehager, skoler (kontaktlærer, sosiallærer etc.) PPT, helsestasjon, barnevern, BUP, samt andre interesserte innen oppvekst som har samtaler med barn.

Program:

15. mars 2017 kl 09.00 – 15.00:
ansatte innen oppvekst som jobber med barn i barnehagene / aldersgruppen 4-7 år.

16. mars 2017 kl 09.00 – 15.00: 
ansatte innen oppvekst som jobber med elever i skolen (alle årstrinn). Lærere som har, eller skal ha, ansvar for 5. og 8. trinn.

Påmelding innen 3.mars : http://kurs.tysver.kommune.no .

for øvrige kurs:  www.deltager.no, og søk på kursnavnet
Del 1   Kursoversikt
Alle kurs forutsetter at deltakeren selv dekker reise og eventuelle oppholdsutgifter. Det tas forbehold om endring av programmet. Ved spørsmål kan kontaktperson for det enkelte kurs kontaktes.
 
Tidlig intervensjon, Barn i familier med rusproblemer
Samtalemetodikk
Rusbehandling
Etikk, Rus, psykisk helse og somatikk