Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

Ung i Rogaland

TID: 26.november 2015, kl. 9-15.15
STED: Sola strand hotell


Arrangører:
Rogaland fylkeskommune, Sola kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Folkehelse Rogaland.

Program PDF
Påmelding: rogfk.no, se under arrangement.
http://www.rogfk.no/Arrangementer/Ung-i-Rogaland-aarskonferanse
Påmelding innen 5. november.
Pris: 250 kroner.
[/Pane4]