Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
[Pane4]

Psykisk helsearbeid og rus

TID: Torsdag 5.november 2015, kl 9.00 - 15.30
STED: Stord Hotel

Tema: kognitiv svikt, psykisk utviklingshemming, fråfall frå rusbehandling og rusmiddelbruk blant eldre. Programmet finn du under relaterte dokument. Seminaret er gratis.
Seminar om psykisk helsearbeid og rus på Stord

Arrangør:
Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Rogaland og KoRus Vest Stavanger

Målgruppe:
Tilsette i kommunar, spesialisthelsetenesta, Nav, brukarorganisasjonar og andre interesserete

Påmeldingsfrist:
MÅNDAG 19.10.2015 10:00
 
link til påmelding
[/Pane4]