Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

Motiverende samtale (MI), oppfriskningskurs, K8

TID: 8.desember 2015, kl 08.30-15.30
STED: Rogaland A-senter

Målet med kurset er å repetere de sentrale elementer i Motiverende samtale (MI) for deltakere som tidligere har gjennomført introduksjonskurs i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger.

Sted: Rogaland A-senters kurslokale, Skogstøstraen, Tastasjøen

Les mer: Kurs - og prosjektkatalog 2015, K8 , side 10.
[/Pane4]