Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K17 Eldre- hva med alkohol?

TID: 21.05.2015, kl 08.30-15.15
STED: Stavanger, hotell Alstor

Aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol, kan være problematisk.
Arrangør
Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter

Målgruppe 
Fagpersoner i kommunen som har interesse for eldres alkohol og legemiddelbruk (hjemmesykepleie, fastleger, folkehelserådgivere med flere), NAV, spesialist- helsetjenesten, Eldreråd, eldre og seniorsentre, pensjonistforeninger og andre som har interesse for eldre, alkohol og legemiddelbruk i Rogaland.

Dagens innhold og formål
Vi ønsker å tilrettelegge for en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte utfordringer tilknyttet aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol. Vi ønsker at
dagen skal være nyttig for deg! Dagen organisert derfor slik at vi sammen kan utveksle tanker, ideer, kunnskap og erfaringer. Hvordan kan vi knytte kontakter og utvikle samarbeid for å møte utfordringene sammen.

Påmelding innen 07.05.2015

Påmeldingslinkhttp://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp

Program

Pris: 250,-

Påmeldingsfrist: innen 07.05.2015

Kontakt: Ingunn K. Svendsen eller Åsa Sjøgren, tlf 51729000 el e-post
ingunn.svendsen@ras.rl.no eller asa.sjogren@ras.rl.no
[/Pane4]