[Pane4]

K12 Grunnkurs rus og psykisk helse

TID: 23.mars kl 9-15
STED: Tysvær kino, Tysværtunet, Aksdalveien 137, Tysvær

K 12 GRUNNKURS RUS OG PSYKISK HELSE

Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Fonna og KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Målgruppe:
Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger, bedrifthelsetjeneste og andre som kommer i kontakt med rus- og avhengighetsproblematikk.

Målsetting:
Gjennom denne opplæringen vil deltakerne få kunnskap om de mest brukte rusmidlene, virkemåte og psykiske/fysiske skadevirkninger. Kurset vil kort belyse ulike tilnærminger og holdninger til personer med rusproblematikk, samt ulike måter å forstå avhengighet på. Kurset vil primært bestå av forelesninger. 

Innledere:
Victoria Skretting, Rio :
"Frihet fra aktiv avhengighet - fra ungdomtil voksen livet".

Rus og psykiske lidelser:
Randi Engløkk, psykiater/ overlege ved Haugaland a-senter og i Helse Fonna.
Rus og psykiske lidelser Engløkk PDF.

Spilleavhengighet:
Håkon Hauge Johnsen, psykolog spesialist ved Rogaland A- senter.
Spillavhengighet Johnsen PDF.

Konsekvenser av rusmisbruk: et nevropsykologisk perspektiv:
Heine Hagenberg, spesialist i klinisk voksenpsykologi/ spesialist i klinisk
nevropsykologi. Klinikk for Psykisk Helsevern, Haugesund

Oversikt over rusmidler:
 Silje Lill Rimstad,  rådgiver ved KoRus vest Stavanger

Cannabis og syntetisk cannabis
Ved Silje Lill Rismtad, rådgiver ved KoRus vest Stavanger

Amfetamin og anabole steroider
Silje Lill Rimstad, rådgiver, KoRus vest Stavanger

Pris
Kurset er gratis,med bindende påmelding. Ikkemeldt forfall blir belastet med kr. 500.-. Reisekostnader dekkes av deltakerne.

Påmelding via link:
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html

Påmeldingsfrist: 5. februar 2015

For spørsmål kontakt: Rådgiver Silje Lill Rimstad på tlf. 51 72 90 00, mail: silje.lill.rimstad@ras.rl.no
[/Pane4]

Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger