[Pane4]

K 5 Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet - med hovedvekt på FAS / FASD

TID: Haugesund 11. februar 2015 kl. 09.30 - 15.30
STED: Sted: Haugesund sykehus, auditoriet

Foredragsholderne: nevropsykolog Gro CC Løhaugen og professor/ lege Jon Skranes vil ha det faglige ansvar for dagen.
Arrangør:
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, Rogaland A-senter, Familieambulatoriet Helse Fonna og Fylkesmannen i Rogaland.

Formål:
Formålet med dagskurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig
vekt på alkoholens virkning på fosteret.  Skadevirkninger og praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet
og familien i hverdagen belyses.

Målgruppe:
Fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, TSB, fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, barnevern og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken. Familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade.

Program.

Kontaktperson: Maren Løvås, maren.lovas@ras.rl.no, tlf 51 72 90 00.
[/Pane4]

Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger