[Pane4]

Forebygging av overdoser og overdosedødsfall

TID: 8. desember 2015
STED: Stavanger

Konferansen med tema overdose er for alle kommuner og andre interesserte i Rogaland .
Arrangør:
KoRus vest Stavanger i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Helse Stavanger, Helse Fonna, RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon), Funkishuset, Stavanger kommune.

Antall deltakere: 
120 deltakere.

Program:
Program pr. 26.10.15

Innhold:
Vi skal ha med  tidligere bruker,  pårørende, ambulansetjenesten og fagfolk med erfaringer og kunnskaper fra Haugesund, Stavanger og Sandnes.

Påmeldingsfrist: 30.november 2015

Kontakperson:
Åsa Sjøgren, KoRus vest Stavanger, tlf: 51 72 90 00.
[/Pane4]

Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger