[Pane4]

EPDS / MI / TWEAK : Motivasjon og oppfriskning er AVLYST

TID: 19. oktober: EPDS, kl 09-15.30 og 20. oktober: MI og TWEAK, kl 09-15.30
STED: Haugesund sjukehus, Auditoriet

I 2011 og 2012 deltok over 90 helsesøstre/jordmødre og annet fagpersonell i en 5 dagers opplæring i EPDS og støttesamtaler, TWEAK og Motiverende intervju (MI). Vi har nå glede av å invitere til et gratis oppfriskningskurs over 2 dager. Vi anbefaler at flere fra samme arbeidssted/kommune kommer slik at en sammen kan reflektere over egen praksis med tanke på bruk av disse verktøyene.
Dagene kan tas som selvstendige kursdager eller i kombinasjon
Kurset er avlyst pr. 12.oktober 2015.

Tidligere kurs
I 2011 og 2012 deltok over 90 helsesøstre/jordmødre og annet fagpersonell i en 5 dagers opplæring i EPDS og støttesamtaler, TWEAK og Motiverende intervju (MI). Vi har nå glede av å invitere til et gratis oppfriskningskurs over 2 dager. Vi anbefaler at flere fra samme arbeidssted/kommune kommer slik at en sammen kan reflektere over egen praksis med tanke på bruk av disse verktøyene.

Påmelding:
19.10.15 EPDS: http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp
20.10.15 MI og TWEAK: http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp

Påmeldingsfrist: 19.09.15
19. oktober er det EPDS og støttesamtaler som settes på dagsorden. EPDS
kartleggingen identifiserer mødre som strever med depresjoner og nedstemthet i svangerskap og i spedbarns perioden. Kursholder denne dagen er spesialpsykolog Aslaug Haug.

20. oktober vil vi ha en kort gjennomgang av TWEAK (ca 30 min). Med verktøyet
kan lege/jordmor/helsepersonell identifisere gravide som har et risikofylt alkoholkonsum for
videre oppfølging. Resten av dagen vil bli brukt til en oppfriskende gjennomgang av samtalemetodikken Motiverende Intervju (MI) tilpasset de som jobber som
helsesøster og i skolehelsetjenesten. Korus Vest Stavanger vil stå for innholdet denne dagen.

Har dere spørsmål/problemstillinger som dere ønsker å ta opp disse dagene? Send en mail om dette til bernt.netland@helse-fonna.no .
Dagene arrangeres og finansieres av Helse Fonna, Ffamilieambulatoriet og KoRus vest Stavanger.
[/Pane4]

Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger