[Pane4]

Alor nettverk Sola

TID: 10.september 2015, kl. 9-16.30
STED: Sola strand hotell

Bedriftenes muligheter - og utfordringer innen arbeidsliv og rus. Fra organisering til handling
Tema for samlingen er  "Bedriftenes mulighet" - og utfordringer med fokus fra organisering til handling. 

Tormod Gilje fra Avinor vil dele erfaring fra mangeårig satsing i bedriften.
Hasle Løchen fra Akan kompetansesenter vil intodusere Dilemma-verkstedet - se vedlagt invitasjon med oppdatert program.

Påmeldingsfrist: 02.09.2015

Påmelding :
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp

Oppdatert program.
[/Pane4]

Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger