Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
[Pane4]

Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikten?

TID: 20. oktober 2014, kl. 10 – 16.00
STED: Tysværtunet, Storsalen, Aksdalsvegen 157, Aksdal

Kurs med advokat Kurt O. Bjørnnes
Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) – noe for din kommune? Orientering ved seniorrådgiver Guri Sæther fra Helsedirektoratet.

www.tidligintervensjon.no

Arrangør
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Haugalandsløftet, Helse Fonna, Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland og KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene.

Målgruppe
Ansatte i barnevern, helsestasjonstjenesten, PPT, barnehager, skoler, familievern, TSB, BUP, DPS og alle andre som inngår i tverrfaglig samarbeidsprosesser hvor taushetsplikten kan oppfattes som en utfordring. Videre alle som kan tenke seg å høre mer om samarbeidsmodellen «Bedre tverrfaglig innsats».

Pris
Kurset er gratis med forhåndspåmelding. Enkel lunsj. Det vil bli krevd kr 500,- per person som ikke møter opp – avmeldingsfrist 15. oktober 2014.

Påmeldingsfrist 20. september 2014.

Påmeldingslink
http://kurs.rogaland-asenter.no

Maks antall: 360 deltakere

For spørsmål: ring Bernt Netland tlf. 917 22 548

 

 
[/Pane4]