Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K16 Etniske minoriteter og rus

TID: 13. og 14.november
STED: Byfjorden kurslokaler, Rogaland A-senter. Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger (p-plasser utenfor kurslokalet).

Hvordan møte kulturelle utfordringer hos klienter som ikke er etnisk norske?

Forelesere:

Mehdi Farshbaf er psykolog og doktorgradstipendiat ved Norsk Kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Espen Freng (KoRus Oslo) er sosialantropolog og har jobbet med etniske minoriteter og rus i en årrekke. Mohamed A Duande er vernepleier, og jobber innenfor psykisk helsefeltet i tiltak rettet mot personer fra Somalia.

Påmeldingsfrist: 13.10.2014
[/Pane4]