[Pane4]

K1 / 2014 Mot til å se - evne til å handle

TID: 22. og 23. januar 2014
STED: Sola Quality Airport hotell

Presentasjoner:

Svend Åge Madsen: Menn og fødselsdepresjoner

Gunnhild Odland: Det var en gang. Terapeutiske historier. En måte å «snakke» til underbevisstheten på.

Alexandra Tavares, Helga Monge Sigbjørnsen, BUP, Forebygging av fødselsdepresjon, gruppetilbud

Marit Ness, Bernt Netland, Haugalandsløftet - tverretatlig samarbeid.

Siri Gjesdal, BarnsBeste.

Program.

Arrangør: 

KoRus vest Stavanger v/ Marit Vasshus og Maren Løvaas sammen med koordineringsgruppen for nettverkskonferansen.

For faglige spørsmål kontakt : marit.vasshus@ras.rl.no

Målgruppe: ansatte i kommunene; fastleger, helsesøstre og jormødre, barnevern, barnehager, skoler, PP- tjeneste, rus- og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT- koordinatorer, fysio- og ergoterapeuter, ansatte i spesialisthelsestjenestene, herunder barne- og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekspolitikere. Max 310 deltakere
[/Pane4]

Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger