[Pane4]

K 21/ 2014 UTSTEIN REFLEKSJONSFORUM

TID: Torsdag 03. April 2014
STED: Utstein Kloster

Tema
Om det tragiske og komiske ved sykelighet og sykdom, professor i medisinsk etikk Jan Heleg Solvbakk

Arrangør
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger v/Rogaland A-senter i samarbeid med Kirkens Bymisjon Rogaland og Universitetet i Stavanger

Målgruppe
Ansatte i rusfeltet, psykiatrien, somatikken, universitetet, helseadministrasjonene, andre interesserte.

Program.

Påmeldingsfrist: 24.mars

Påmelding

Kontaktperson: Arild Vøllestad,  tlf: 51 72 90 00.
[/Pane4]

Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger