[Pane4]

Eldre og klokere? Hva med alkohol?

TID: 16.10.2014, kl 08.30-15.15
STED: Stavanger, Hotell Alstor

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Tema
Aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol kan være problematisk. Vi ønsker sammen å belyse og diskutere dette.

Formål
Vi ønsker å tilrettelegge for en møteplass der du inviteres til å ta med engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte tema og problemstillinger som er relevante for deg og din arbeidshverdag.

Foredragsholder
Fred Rune Rahm er lege med mangeårig erfaring fra rus- og psykiatrifeltet, KoRus sør, Borgestad

Målgruppe
Ansatte i kommunens helse - og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten, pensjonistforeninger, Eldreråd og andre som har interesse for eldre og rus i Rogaland.

Pris : kr 240,-

Program

Påmelding : http://kurs.rogaland-asenter.no

Påmeldingsfrist: innen 01.10.2014.

kontakt:  Ingunn Svendsen eller Åsa Sjøgren
ingunn.svendsen@ras.rl.no eller asa.sjogren@ras.rl.no.

 
[/Pane4]

Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger