Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Kursarkiv 2014:

Her finner du 21 ulike kurs,og 16 ulike tema som du kan bestille forelesninger innen. Du finner også oversikt over 13 kommunale prosjekter med kontaktperson på samtlige. 

Kurs - og prosjektkatalog 2014.
REGIONAL KOMPETANSEPLAN
 
Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har i samarbeid utarbeidet en regional plan for kompetanse for tredje år på rad.  Planen gir en oversikt over kompetansetiltak, prosjekter og nettverk rettet mot kommunene i forhold til forebygging, tidlig intervensjon og innsats for rusmiddelavhengige. Andre kompetansetiltak kan skreddersys etter behov.

Vennligst kontakt Kompetansesenteret, telefon: 51 72 90 00, ved KoRusleder.  

Regional kompetanseplan 2014. Versjon 11.april 2014.
Frida- gravide og levevaner
TID: 3.desember 2014, kl. 10:00-15:00
STED: Energy hotell, Stavanger v/ Stavanger Siddishall
/les mer
Barn som pårørende- Samhandling til barnets beste
TID: 20. november 2014, kl. 10:00-15:00
STED: Tysværtunet/ Storsalen, Aksdalveien 157, Tysvær
/les mer
SAMMEN OM MESTRING
TID: Onsdag den 3.september 2014, kl.09.00-15.00
STED: Stavanger, Folkets hus
/les mer
P3 Rusproblemer på arbeidsplassen - mitt eller vårt ansvar?
TID: 26.september 2014
STED: Sola strand hotel
/les mer
K16 Etniske minoriteter og rus
TID: 13. og 14.november
STED: Byfjorden kurslokaler, Rogaland A-senter. Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger (p-plasser utenfor kurslokalet).
/les mer
KURS TILBUD I 2014 P2/ 2014 FAMILIETERAPIUTDANNING

STED: SANDNES (2014- 2016)
/les mer
Tverrfaglig samarbeid og taushetsplikten?
TID: 20. oktober 2014, kl. 10 – 16.00
STED: Tysværtunet, Storsalen, Aksdalsvegen 157, Aksdal
/les mer
Eldre og klokere? Hva med alkohol?
TID: 16.10.2014, kl 08.30-15.15
STED: Stavanger, Hotell Alstor
/les mer
Jubileumsseminar innen rusbehandling
TID: 12. og 13.juni 2014
STED: Rica Maritim Hotell, Haugesund
/les mer
K1 / 2014 Mot til å se - evne til å handle
TID: 22. og 23. januar 2014
STED: Sola Quality Airport hotell
/les mer
P3 alor - Arbeidsliv og rus nettverket i Rogaland ”Rusmidler og rusmiddeltesting”
TID: 20.02.2014, kl 09.00-15.15
STED: Maritim hotell, Haugesund
/les mer
K 13/ 2014 Fra bekymring til handling
TID: 26. mars 2014 kl. 11.00-15.00
STED: Haugesund Sjukehus, Auditoriet
/les mer
K 14/ 2014 GRUNNKURS I RUSRELATERT PROBLEMATIKK
TID: 5. mars , kl 08.30- 15.00
STED: Folkets Hus, Løkekveien, Stavanger
/les mer
K 15/ 2014 FORDYPNING I RUS / GRUNNFAG RUS
TID: 6.mars kl. 08.30 - 15.30
STED: Folkets Hus, Løkkeveien 22, Stavanger, 4008 Stavanger
/les mer
K 17/ 2014 RUSDAG - NORDROGALAND BRUKERPLAN
TID: 3.februar 2014 kl 10- 15
STED: Tysvær kino, Tysværtunet, Aksdalveien 157, Tysvær
/les mer
K18/2014 RUSDAG SØR- ROGALAND BRUKERPLAN
TID: 12. februar 2014, klokka 10.00 - 15.00
STED: Folkets Hus, Stavanger
/les mer
K 19/ 2014 PERSONLIGHETSVANSKER OG RUSLIDELSER
TID: 24. OG 25.MARS 2014, KL. 9-15
STED: Haugesund sykehus, Auditoriet
/les mer
K 21/ 2014 UTSTEIN REFLEKSJONSFORUM
TID: Torsdag 03. April 2014
STED: Utstein Kloster
/les mer
P1/ 2014 BARN I RUSFAMILIER ( BIR) - TIDLIG INTERVENSJON
TID: 18. OG 19.FEBRUAR 2014
STED: HAUGESUND, RICA MARITIM
/les mer
P2/ 2014 FAMILIETERAPIUTDANNING

STED: SANDNES ( 2014- 2016)
/les mer