Tidlig innsats, Ungdom og rus
Kjentmann
shutterstock_109966928%5B1%5D%20Young%20boy%20sitting%20against%20a%20city%20traffic
«Kjentmann” er en beredskapsordning til bruk i skolen. Målet med Kjentmann er å tidlig oppdage og identifisere rusbruk hos elever i videregående skole og gi konstruktive handlingsalternativer til elever som ruser seg. ”Kjentmann” består av en håndbok som verktøy. Skolene vil bli bedre til å håndtere rusbruk blant elevene gjennom kompetanseheving hos de som skal fungere som Kjentmann. Gode rutiner for rusforebyggende arbeid ved skolene kan hindre elever fra å falle ut av videregående opplæring på grunn av rusbruk.
Innhold: De som ønsker å være kjentmenn- og kvinner i skolene gjennomgår en 40-timers kursrekke fordelt på 8 dager (4 samlinger x 2 dager). Kursrekken omfatter en innføring i ungdom og rus- og spillproblematikk, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk i forhold til rus, lovgrunnlaget tilknyttet samarbeid og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen.

Form: Kursdagene er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser. 
Foredragsholdere vil være nasjonale og lokale kapasiteter på de respektive områdene.

Kontaktperson: 
Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf. 51 72 90 00/ 976 06 887.

Ingrid R. Strømsvold;
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
telefon: 51 72 90 00 / 400 44 161
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger