Tidlig innsats, Arbeidsliv og rus
tor.
26
nov
alor (arbeidsliv og rus) nettverk i Rogaland 2020
Varighet: 1 dager
Haugesund
2016%20alor%20Sola%20rollespill%20borge%20sj%C3%B8gren%20m%20glass%20foran%20290916
Alor nettverk er for alle som gjennom jobb er i kontakt med problemstillinger om rusbruk og arbeidsliv. En møteplass der du inviteres til å ta med engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte relevante problemstillinger, hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne. Nettverket bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus vest Stavanger. Alle ni regionale alor nettverk i Norge drives etter denne modellen.
Arrangør: KoRus vest Stavanger i samarbeid med poliklinikken ved Rogaland A-senter og Akan. 

Aktuelle fokusområder: 
  • Rusmidler og behandling
  • Forebygging, kultur og holdning
  • Kvinner – arbeidsliv – rus
  • Rus og psykisk helse i arbeidslivet
  • Rusmiddelpolicy og rusmiddeltesting
  • Narkotiske stoffer og legemiddelbruk
  • Spill- og spilleavhengighet
  • Den nødvendige samtalen, metodeopplæring

Tilbud: To årlige samlinger i Rogaland;
Sola strand hotell vår 
Scandic Maritim hotell, Haugesund høst

Tema;«Rusmidler, avhengighet, behandling» - med fokus på den viktige samtalen, «alor teateret» med refleksjon i etterkant og «dypdykk» i tema.

Påmelding: ny dato kommer i god tid før neste samling
Pris, 680,-

Påmeldingsfrist: vil bli publisert i god tid vår 2021

Foredragsholdere: Innledere er ofte nettverkets egne deltakere som deler erfaringer og problemstillinger fra sin arbeidssituasjon/arbeidssted, eller fagpersoner fra ulike behandlingsmiljø og kompetansesentre innen rus.

Målgrupper: Alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akankontakter, HMS-personell, verneombud,
tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger/HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

Mer informasjon: www.alor.no eller kontakt Ingunn K. Svendsen;
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no,
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 63
eller Åsa Sjøgren:
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no,
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 95.
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger