Tidlig innsats Rusarbeid,
Recovery
Kontaktpersoner: 
Inger Eide Robertson, igot@sus.no
Mobil: 981 42 967
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger