KURS/ KONFERANSER

Du vil finne kurs arrangert ut fra kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet innen:
  • Rusforebygging og folkehelse
  • Tidlig innsats 
  • Rusbehandling
Kurs
pil-ned
KURS KALENDER 
KURS PÅ BESTILLING 
pil-ned
KARTLEGGING OG PLANARBEID
pil-ned
Programmer og innsatser
pil-ned
Nettverk
pil-ned

KURS OG FOREDRAG PÅ BESTILLING

I forbindelse med avklarte behov i kommuner og spesialisthelsetjenester og prosesser med implementering og samarbeid med KoRus, kan foredrag innen disse temaområdene inngå i et avtalt samarbeid etter avklarende drøfting om innhold og ressursbruk med KoRus. Ta gjerne kontakt med oss i god tid før gjennomføring. Pris avtales ved forespørsel. Leder for KoRus vest Stavanger kan kontaktes på tlf 51 72 90 00 for bestilling i forhold til tema og omfang.
TIDLIG INNSATS - SAMTALEMETODIKK
Motiverende Samtale (MI), 4 dagers grunnleggende MI-opplæring
Varighet: 4 dager
pil-hoyre
Motiverende Samtale (MI), 4 dagers grunnleggende MI-opplæring
Varighet: 4 dager
pil-hoyre_mobil
Tidlig innsats - Rusarbeid
Implementering
pil-hoyre
Implementering
pil-hoyre_mobil
Arbeidsliv og rus
pil-hoyre
Arbeidsliv og rus
pil-hoyre_mobil
Barn som pårørende i familier med rusmiddelmisbruk
pil-hoyre
Barn som pårørende i familier med rusmiddelmisbruk
pil-hoyre_mobil
Familieinvolvering i rusbehandling
pil-hoyre
Familieinvolvering i rusbehandling
pil-hoyre_mobil
Ungdom og rus
pil-hoyre
Ungdom og rus
pil-hoyre_mobil
Samhandling i rusfeltet
pil-hoyre
Samhandling i rusfeltet
pil-hoyre_mobil
Recovery
pil-hoyre
Recovery
pil-hoyre_mobil
Aldring og alkohol
pil-hoyre
Aldring og alkohol
pil-hoyre_mobil
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger