Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  

Alkohollovs-nettverket i Rogaland

A4
Det regionale Alkohollovs-nettverket for folkehelse, kriminalitetsforebygging og Ansvarlig Alkoholhåndtering. har årlig en dagssamling. Samlingen arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med KoRus vest Stavanger, Politiet (Sør-vest politidistrikt) og KS.
Tid: høst 2019 i Stavanger, dato er ikke avklart.

Målgrupper: Ansatte i skjenkenæringen(herunder dørvaktbransjen), skjenkekontrollører, Politiet, politikere og ansatte i kommunene.

Målsetting: styrke samarbeidet og kompetansen på alkoholloven.

Arrangør:  Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med KoRus Stavanger , samt Politiet (Sør-Vest Politidistrikt) og KS. 

Påmelding: Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider

Kontakt:
Ingunn K. Svendsen
tlf: 51 72 90 63 / 909 35 662, 
e-post: ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no