Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

KURS/ KONFERANSER

kompetanse­byggende tilbud
KORUS Stavanger skal bistå Helsedirektoratet med å gjøre nasjonale retningslinjer og veiledere kjent i helse- og omsorgstjenestene. Kompetansesenteret har også i oppgave å bidra til at kommuner implementerer Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.  I tillegg tilbyr vi også andre kompetansebyggende tilbud:
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid - kartlegging
ARBEIDSLIV OG RUS
Metodikk
Tidlig innsats og Rusarbeid
Kartleggingsverktøy