Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

KURS/ KONFERANSER

Foredrag på bestilling
I forbindelse med avklarte behov i kommuner og spesialisthelsetjenester og prosesser med implementering og samarbeid med KORUS og ev. andre regionale kompetansesentra, er dette tilbud som kan inngå i et avtalt samarbeid.  Ta gjerne kontakt med oss i god tid før gjennomføring. Pris avtales ved forespørsel. Leder for KORUS vest Stavanger kan kontaktes på tlf 51 72 90 00 for bestilling i forhold til tema og omfang.
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid