Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Kurs

Påmelding til alle kurs gjøres gjennom vår kursportal; www.deltager.no.

Vi tilbyr kurs på forespørsel. Ta kontakt for mer informasjon. 

 

6. februar 2023: Kjentmann-opplæring for ansatte i ungdomsskolen

I februar starter en ny Kjentmann-opplæringsrekke. Opplæringen planlegges og gjennomføres sammen med MO-Ung, mottak - og oppfølgingssenter for unge, Stavanger kommune.

I Kjentmann-opplæringen rettes oppmerksomheten mot rusforebyggende arbeid, tidlig tiltak og skolen som arena.

Denne runden med opplæring starter 6. februar 2023 og er for ansatte i ungdomsskolene i fylket. Opplæringen inkluderer hjemmeoppgaver og åtte fysiske kursdager.

Opplæringen er gratis og vil foregå i MO-Ungs lokaler i Bjergsted Terasse 1 i Stavanger.

Her kan du lese mer om Kjentmann og her kan du melde deg på opplæringen som starter i februar.

Kontakt
Spesialrådgiver
Åsa Sjøgren
Telefon: 51 72 91 37
Mobil: 976 06 887
Mail: Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
for Generelle spørsmål rundt kurs
Administrasjonskonsulent/sekretær
Linda Gabrielsen
Telefon: 51 70 33 22
Mobil: 993 49 505
Mail: Linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.