Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

25. og 26. januar 2023: «Mot til å se – evne til å handle»

På denne siden får du oversikt over alle foredragsholdere.

Hva: 

Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål. 

Når og hvor? 
25. og 26. januar 2023 på Clarion Hotel Energy Stavanger. 
  
Målgrupper:
Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter, ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere.

Pris:
1950 kroner. Middag og overnatting kommer i tillegg.

Her kan du laste ned programmet til årets konferanse.

Påmelding til konferansen er nå stengt. 
 
Kontakt
Maren Løvås
Rådgiver 
​Mail: Maren.loevaas@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 91 38
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.