Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

26. oktober: Sosial Recovery konferanse

Hva: 
Bli med på årets konferanse om sosial recovery og ta del i erfaringskunnskap, forskningskunnskap og fagkunnskap, i tillegg til inspirerende lokale eksempler. Deltagelse er gratis, men krever påmelding.

Når og hvor? 
26. oktober på Sola Airport Hotel. Klokken 09.00 til 15.15.

Arrangeres av:
Konferansen er et samarbeid mellom KORUS Stavanger, Fra offer til kriger, Blå Kors, Sola kommune, Hå kommune, LPP, Nav, Jæren Recovery College, Eigersund kommune, Helse Stavanger og Sandnes kommune. Konferansen støttes med midler fra Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland.

Her kan du melde deg på årets konferanse.

Her kan du laste ned programmet til årets konferanse.
Kontakt
Inger Eide Robertson
Seniorrådgiver/sosiolog PhD
Mail: Inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
Telefon: 517 03 354
Mobil: 971 42 967

29. november: Rus- og psykisk helsekonferansen

Hva: 
Målet med konferansen er å formidle kunnskap og inspirasjon om hvordan ungdom som er i ferd med å utviklet et rus- og psykisk helseproblem best kan hjelpes. 

Pris:
Konferansen er gratis, men krever påmelding. Påmeldingsfrist er 11. november 2022 og påmelding er bindende. Ved manglende oppmøte og ikke gitt beskjed innen påmeldingsfrist vil det påløpe et gebyr på 700 kroner som blir fakturert i etterkant.

Når og hvor? 
29. november 2022, klokken 09.30 til 15.30. Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger. 
  
Målgrupper:
Alle som møter unge i sitt arbeid, enten det er i spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner, skole, barnevernstjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Her kan du laste ned programmet til årets konferanse.

Her kan du melde deg på årets konferanse.

NB: Konferansen er nå fullbooket, men det er mulig å sette seg på venteliste. Klikk deg inn på denne siden. Nederst til høyre finner du overskriften «vedlegg», og der vil du finne et dokument som heter «venteliste». Last ned dokumentet, fyll inn all informasjon, lagre dokumentet og send det på mail til linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no.

 
Kontakt
Bjørn Roar Vagle
Seniorrådgiver 
​Mail: Bjorn.roar.vagle@rogaland-asenter.no
Mobil: 90 76 36 40

25. og 26. januar 2023: «Mot til å se – evne til å handle»

Hva: 
Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål. 

Når og hvor? 
25. og 26. januar 2023 på Clarion Hotel Energy Stavanger. 
  
Målgrupper:
Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter, ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere.

Program og påmeldingslink kommer.
 
Kontakt
Maren Løvås
Rådgiver 
​Mail: Maren.loevaas@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 91 38
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.