Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

KORUS – Kompetansesenter rus

Besøksadresse:
Møkstertunet – Bygg 4
Skogstøstraen 37,
4029 Stavanger

Postadresse:
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Telefon: 51 70 33 22 
Mail: post@korus-stavanger.no

Ansatte

Her finner du kontaktpersoner og kontaktinformasjon for de ulike temaområdene innen kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet. 
tore berge
Tore Berge
Leder
Tore har et helhetlig ansvar for at senteret bidrar til å nå overordnede mål og mål som settes årlig i tråd med oppdrag fra Helsedirektoratet. Han har også ansvar for samarbeid med ulike eksterne instanser, som for eksempel Helsedirektoratet, Statsforvalteren og andre kompetansesentre både regionalt og nasjonalt.

Mobil: 476 16 099
Mail: Tore.berge@rogaland-asenter.no
inger eide robertson smil kred kvcranner
Inger Eide Robertson
Seniorrådgiver/sosiolog PhD
Inger har ansvar for praksisnær kunnskapsutvikling og bidrar inn i relevante forskningsnettverk. Hun er opptatt av de sosiale aspektene ved rusbruk, og holder foredrag og bidrar i undervisning, og har en særlig styrke innenfor tjenesteutvikling  i recovery-orientert retning. 

Fagområder: 
Recovery
Arbeidsliv og rus
Praksisnær FoU/Forskning og evaluering

Telefon: 517 03 354
Mobil: 971 42 967
Mail: Inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
silje lill rimstad smil kred kvcranner
Silje Lill Rimstad
Seniorrådgiver
Silje er fagkoordinator for innsatser knyttet til rusarbeid ved KORUS Stavanger. Hun er kursholder i Motiverende samtaler (MI) og er opptatt av å formidle ruskunnskap til arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner, spesialisthelsetjenesten og kommuner. Hun bistår med implementering av det nasjonale Rus og vold-prosjektet, samt arrangerer faglige nettverk, kurs og konferanser. 

Fagområder:

Teamkoordinator rusarbeid

Rusbehandling
Implementering av veiledere og retningslinjer
Kompetansehevingsprosjektet Rus og vold
Motiverende samtale (MI)

Mobil: 975 15 606
Mail: Silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
maren l%c3%b8v%c3%a5s smil kred kvcranner (1)
Maren Løvås
Seniorrådgiver
Marens hovedansvar er tidlig innsats når det gjelder barn, unge og deres familier. Hun arbeider med Bedre tverrsektoriell samhandling (BTI/BTS) og «Tidlig inn» –  et opplæringsprogram for kommuneansatte med mål om å gi gravide og småbarnsfamilier kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Barn som pårørende er også et av hennes ansvarsområder.

Fagområder:

Teamkoordinator tidlig innsats

Rusproblemer i familier med barn
Rus og etnisitet

Telefon: 51 72 91 38
Mail: maren.loevaas@rogaland-asenter.no
ingunn svendsen smil kvc 2
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver

Ingunns arbeids- og ansvarsområder er hovedsakelig arbeidsliv og rus (alor), ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og aldring og rus.  Hun har lang erfaring fra rusfeltet både som klinikker og ved kompetansesenteret og har blant annet bidratt med utvikling av modell for alor nettverk. Ingunn er spesielt opptatt av å tilrettelegge for gode arenaer og bruk av metodikk for kompetanse- og erfaringsdeling på tvers av fag, tjeneste og profesjon.

Fagområder:
Arbeidsliv og rus
Alor-nettverk
Ansvarlig alkoholhåndtering
Aldring og alkohol

Telefon: 51 72 90 63
Mobil: 909 35 662
Mail: Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
%c3%85sa sj%c3%b8gren smil kred kvcranner
Åsa Sjøgren
Spesialrådgiver
Åsas arbeids- og ansvarsområder er arbeidsliv og rus, motiverende samtale (MI),  rusarbeid i skolene («Kjentmann»),  overdosestrategien, lavterskel og brukerplan. Hun er med i team som arrangerer faglige nettverk, kurs og konferanser. 

Fagområder:

Prosjektleder WIRUS

Overdosestrategi
Lavterskeltiltak
Motiverende samtale (MI)

Telefon: 51 72 91 37
Mobil: 976 06 887
Mail: Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
sven gustafsson kred kvcranner
Sven Gustafsson
Seniorrådgiver
Sven jobber med folkehelse og rusforebygging, inkludert Program for folkehelse. Han har ansvar for kompetansesenterets støtte i forbindelse med kommunalt planarbeid. Sven jobber med ulike former for kartleggingsverktøy, spesielt Ungdata og BrukerPlan.

Fagområder:
Ungdata
Brukerplan og planarbeid

Mobil: 942 05 590
Mail: Gussve@rogaland-asenter.no
linda gabrielsen smil  kvcranner
Linda Gabrielsen
Administrasjonskonsulent/sekretær
Linda tar imot generelle henvendelser og praktiske spørsmål rundt kurs og konferanser. Det er også hun som fikser påmeldinger og avbestillinger, og utfører det som trengs av fakturering. 

Telefon: 51 70 33 22
Mobil: 993 49 505
Mail: Linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
Bernt Netland
Koordinator 'Tidlig intervensjon', Haugalandet

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Mobil: 917 22 548
Mail: Bernt.netland@helse-fonna.no
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.