Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger

Postadresse
Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger


 
tore berge
Tore Berge
leder 
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Mobil: +47 47 61 60 99
odd.tore.berge@rogaland-asenter.no
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.