Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke.

Aktuelt

Mot til å se- evne til å handle konferansen onsdag 20.januar 2021 blir digital - nå kan du melde deg på

Tema: Mot til å se- evne til å handle i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Arrangør: Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen. Innledere: Eva Langeland, Prof. i helsevitenskap, PhD, Høgskulen på Vestlandet. Eli Marie Wiig, sykepleier, pedagog og PhD, Korus Sør. Ulrika Christina Håkansson, Psykologspesialist, Førsteamanuensis, PhD Høgskolen i Innlandet, Institutt for psykologi. Rita Hammerø og Lars Ravn Øhlckers, Barne- og ungdomspsyk. avd, Helse Stavanger. Henning Mohaupt, Psykologspesialist PhD, Alternativ til vold( ATV). Astrid Swan Croucher, barnevernspedagog, barne- og pårørende kontakt Rogaland A- senter. Les mer: http://www.korus-stavanger.no/kurs-konferanser/kurs-2020/kurs#xpm66135294
/les mer

Utsatt: FIT-nettverk i Rogaland – 19. november 2020 Stavanger - utsatt til vår 2021

Napha, Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansesenter Rus Stavanger (KoRus) utsetter samling for FIT-nettverk i Rogaland som var planlagt den 19. november 2020 på Hotel Victoria i Stavanger. Kurset er for spesielt inviterte deltakere. Vi kommer tilbake med ny invitasjon våren 2021.
/les mer

AVLYST: Arbeidsliv og rus, alor nettverkssamling 26.november Haugesund avlyst. Ny invitasjon kommer vår 2021

Arbeidsliv og rus, alor nettverkssamlingen torsdag 26.november på Scandic Maritim hotell, Haugesund er avlyst. Tema;«Rusmidler, avhengighet, behandling» - med fokus på den viktige samtalen, «alor teater» med refleksjon og «dypdykk» i tema. Vi kommer tilbake med ny invitasjon våren 2021.
/les mer

Overdoser kan forebygges -konferanse 10.september - se filmopptak av konferansens innledere

Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, A-larm, Funkishuset og KoRus Stavanger arrangerte Overdosekonferanse for aktuelle hjelpeinstanser. Oppdatering av ny forskning, metoder, tilnærminger og erfaring. Klikk for tilgang til filmopptak av innlederne.
/les mer
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.