Konferansen "Mot til å se – evne til å handle"

Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
rasnett-korus-barn400
Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
 
Årets tema er:
Å vokse opp med utviklingshemmet mamma, barns rett til å bli hørt, overgrep mot småbarn, oppvekst i familie med psykisk sykdom, Multisenterstudien, naturlig seksualitet hos barn, HEI spillet, Kartlegginsverktøy for barn til rusmiddelavhengige mødre., Stafettloggen- bedre tverfaglig innsats.
 
Målgrupper
Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter, ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere.
 
Foredragsholdere:
 • Dr.philos Kari Killen
 • Judith van der Weele, psykologspesialist, egen virksomhet
 • Annette Hauge Eltvik, lektor i spesialpedagogikk, jobber med grupper i regi av Villa Sult.
 • Kritisn Anne Stavenes, PhD-kandidat, Forskningsseksjonen, Nordlandssykehuset
 • Liv Sand, PhD, psykologspesialist, BUP Hinna, forsker RKBU Vest ved Uni Research Helse
 • Siri Gjesdal, BarnsBeste, leder, Nasjonalt kompetansenettverk om barn som pårørende.
 • Bente Kristin Høgmo, Master psykososialt arbeid, teamleder prosjektet "familie for første gang", NAsjonalat nettverk Spe og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør.
 • Tine Gammelsgaard Aaserud, jordmor, Master i helse og empowerment, nasjonal fagsjef for programmet "Nures-Family Partnership). RBUP Øst og Sør.
 • Esther Marie Stornes Espeset, PhD, psykologspesialist, BUP Haugesund.
 • Dagfinn Klowning, spesialpedagog, egen virksomhet
 • Maja Michelsen, språkviter, 1.lektor Høgskolen i Østfold
 • Elisabeth C.H.Pewttersen, pedgogisk leder, Kvaleberg/Vannasen barnehagen, Stavanger
 • Nina Hurlen, helseslster, Stavanger
 • Eva renate Nesheim Indrevoll, barnevernspedagog med videreutdanning i tverrprofesjonelt samrbeid og krisemestring hos barn og voksne
 •  
 •  Se for øvrig KoRus vest Stavanger sin kursportal (link) for mer informasjon om konferansen og påmelding.
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Maren Løvås
Rådgiver 
mailto:maren.loevaas@rogaland-asenter.no

Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 91 38
Mob.: 412 93 573 

Marit Vasshus
Kommunikasjonsrådgiver
Marit.Vasshus@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.:51 72 90 31
Mob.: 906 16 669
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus