Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave

Alkohol har en naturlig plass i de fleste menneskers liv. En norsk studie viser at rundt halvparten av drikkesituasjonene er i jobbsammenheng. Samtidig er det påvist i forskningen at det er en sammenheng mellom sykefravær og alkoholkonsum blant ansatte. 
shutterstock 64749781%5b1%5d ras brosjyre 4 steiner stablet
Helsedirektoratet har gitt KoRus vest Stavanger og Universitetet i Stavanger i oppdrag å gjennomføre og evaluere tidlig intervensjon ved risikofylt alkoholbruk i tilknytning til arbeidslivet.

Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse avdeling Sandnes har fått oppdrag om å bistå med rekruttering av bedrifter og foreta flere av intervensjonene i prosjektet.
Bedriftshelsetjenesten Helse og Sikkerhet SA i Mo i Rana bistår også i studien.

Prosjektet WIRUS (Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave) startet i 2013 og beregnes å være ferdig 2018. Det skal inkludere ca. 16 000 ansatte i hele landet, i private og offentlige bedrifter. Resultatet blir målt i form av alkoholkonsum, sykefravær, sykenærvær og policy/kultur.
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Åsa Sjøgren
Rådgiver 
Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 95
Aktuelle linker
Skriv linker her
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies