Voksne og rus

Rusmiddelforebygging i den voksne befolkningen er et utviklingsområde der arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner vil være viktige arenaer for forebygging. 
Både Meld. St. 30 (Rusmeldinga) og Meld. St. 34 (Folkehelsemeldinga) har som mål at alle arbeidstakere og studenter skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk. I tillegg skal kapasiteten på tidlig intervensjon styrkes på disse arenaene. Stortingsmeldingene understreker at dette skal skje i et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Akan kompetansesenter og de regionale KoRusene.
 
KoRus vest Stavanger har mangeårig tradisjon på å være spesielt opptatt av arbeidslivet som arena for rusmiddelforebygging og tidlig intervensjon.
 
I 2014 ble Alkohol + arbeidsliv = sant? - en antologi om rus og arbeidsliv publisert i samarbeid med Hildegunn Sagvaag ved Universitetet i Stavanger i og KoRus vest Stavanger. Boka inneholder både kunnskapsoppsummeringer på feltet og resultater fra nyere forskning, blant annet om alkoholbruk og sykefravær, og vil bidra til et bedre bilde av utfordringene og peke på relevante tiltak.
 
KoRus vest Stavanger tilbyr alle typer bedrifter interne foredrag, veiledning og kompetanseheving av ledere innen rusforebygging og tidlig innsats.
 
Se for øvrig KoRus vest Stavanger kurskatalog og kurs 2018 (publiseres medio januar 2018)
Kontakt
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver
Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 63
 
Åsa Sjøgren
Rådgiver 
Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 95
 
Aktuelle linker
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie