Tidlig innsats

Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. 
Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir store og vanskeligere å håndtere. Utgangspunktet for tidlig intervensjonssatsningen er veilederen ”Fra bekymring til handling”, som ble publisert i 2009. Implementering av veilederen er et viktig bidrag til økt kunnskap om hva man skal se etter for å oppdage barn og unge som lever i rusfamilier, og begynnende rusproblemer hos ungdom, gravide, voksne og eldre, og om hva som kan og skal gjøres.Kontakt: 
Maren Løvås
mail: maren.loevaas@rogaland-asenter.no

Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 91 38
Mob.: 412 93 573 
 
Aktuelle linker
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie