Konferansen "Mot til å se – evne til å handle"

Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
rasnett-korus-barn400
Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
 
Årets tema er:
Å vokse opp med utviklingshemmet mamma, barns rett til å bli hørt, overgrep mot småbarn, oppvekst i familie med psykisk sykdom, Multisenterstudien, naturlig seksualitet hos barn, HEI spillet, Kartlegginsverktøy for barn til rusmiddelavhengige mødre., Stafettloggen- bedre tverfaglig innsats.
 
Målgrupper
Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter, ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere.
 
Foredragsholdere:
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Maren Løvås
Rådgiver 
mailto:maren.loevaas@rogaland-asenter.no

Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 91 38
Mob.: 412 93 573 

Marit Vasshus
Kommunikasjonsrådgiver
Marit.Vasshus@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.:51 72 90 31
Mob.: 906 16 669
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies