Kjentmann

«Kjentmann” er en beredskapsordning til bruk i skolen. Målet med Kjentmann er å tidlig oppdage og identifisere rusbruk hos elever i videregående skole og gi konstruktive handlingsalternativer til elever som ruser seg.”Kjentmann” består av en håndbok som verktøy. Skolene vil bli bedre til å håndtere rusbruk blant elevene gjennom kompetanseheving hos de som skal fungere som Kjentmann. Gode rutiner for rusforebyggende arbeid ved skolene kan hindre elever fra å falle ut av videre-gående opplæring på grunn av rusbruk. 
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Innhold: De som ønsker å være kjentmenn- og kvinner i skolene gjennomgår en 40-timers kursrekke fordelt på 8 dager (4 samlinger x 2 dager). Kursrekken omfatter en innføring i ungdom og rus- og spillproblematikk, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk i forhold til rus, lovgrunnlaget tilknyttet samarbeid og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen.

Form: Kursdagene er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser. Foredragsholdere vil være nasjonale og lokale kapasiteter på de respektive områdene.
Kontakt
Åsa Sjøgren
Rådgiver 
Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 95


KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.