Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig, tidlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier som det er knyttet bekymringer til uten at det blir oppfølgingsbrudd.  Tysvær og Haugesund er sammen med KoRus vest Stavanger med i et nasjonalt flerårig pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. 
shutterst steinportal
Modellen er hentet fra Danmark. Målet er å utarbeide en norsk inspirasjonsmodell som kan tilbys til alle kommuner. BTI består av en fast samarbeidsstruktur, en stafettholder med ansvar for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet og dokumentere dette i en «stafettlogg». Videre utarbeides handlingsveiledere og konkrete verktøy til ansatte i ulike tjenester. Utviklingsarbeidet forventes å være ferdig ved utgangen av 2014.
 
Helsedirektoratet vil ved prosjektslutt utarbeide en inspirasjonsperm som forklarer BTI modellen. Her vil da også erfaringer og eksempler med konkrete arbeidsverktøy bli presentert. Kommuner kan da bruke Det vurderes også fra Helsedirektoratets side å knytte tilskuddsordninger opp mot denne modellen.


Les mer på : http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Bernt Netland
Rådgiver
Bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548

Ingrid R.Strømsvold
rådgiver
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00

Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
mobil: 41 29 35 73
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies