Alor – nettverk innen arbeidsliv og rus

KoRus vest Stavanger har utviklet en modell for nettverk innen Arbeidsliv og rus, og har et spesielt ansvar for utvikling av alor nasjonalt. I Norge er det nå 9 regionale  alor nettverk. For info om alor nettverk i Norge se; www.alor.no
alor nettverk med alkoholfri jubileumsfering
alor nettverk på Sola 2016 med alkoholfri jubileumsfering
alor nettverk
alor nettverk er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap til bruk i jobbsammenheng. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne. IRIS evaluerte nytteverdien av alor nettverket i Rogaland i 2010 – link til rapport: Alor\nettverket\ekstern evaluering\IRIS 2010-159.pdf.
Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Arbeidsforsknings- instituttet evaluert de regionale nettverkene for Arbeidsliv og rus; alor nettverkene i Norge.  Link rapport 2017:

Artikkel i Rusfag: http://kompetansesenterrus.no/file/08-11-rusfag2017.pdf


Hva og for hvem?
Nettverket er en viktig arena hvor ansatte som kommer i berøring med rusproblemer i arbeidslivet kan inspireres og utveksle erfaringer. Deltakerne representerer både privat og offentlig sektor, og kommer fra bedriftshelsetjenesten, personal- og avdelingsledere, Akan kontakter, verneombud, HMS personell og ansatte i personalavdelinger.

Her er link til brosjyre om alor alor Brosjyre.pdf.

Hvordan
Alor nettverket i Rogaland driftes av KoRus vest Stavanger i samarbeid med representanter fra poliklinikken ved Rogaland A-senter og AKAN kompetansesenter. Du kan lese mer om alor nettverk i rapporten ”levedyktig nettverk innen arbeidsliv og rus ” alor levedyktig nettverk\alor 2006-2013 v KoRus Stavanger.pdf

Nettverket startet i 2006, og møtes to ganger pr. år. Samlingene veksler mellom informasjon, forelesninger og egne bidrag.


Nyhet fra siste samling
«Rus og psykisk helse- ulike perspektiver." på Sola i september 2017. http://www.korus-stavanger.no/nyheter/hvilken-kultur-har-arbeidsplassen-for-alkohol-bruk-i-jobbsammenhenger-Neste samling: 20.september 2018 på Sola strand hotel, ved Stavanger lufthavn. Tema er avhengighet/ nevrobiologi.


 
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
alor-logo
Kontakt
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver
Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 63
Linker
www.alor.no er et nettsted for alor nettverk i Norge hvor du finner informasjon om- og oversikt over de regionale alor nettverkene.

www.akan.no
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies