Tidlig innsats

Tidlig intervensjon betyr å gripe inn så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. 
fra-bekymring-til-handling
Tidlig hjelp kan forhindre at problemene blir store og vanskeligere å håndtere. Utgangspunktet for tidlig intervensjonssatsningen er veilederen ”Fra bekymring til handling”, som ble publisert i 2009. Implementering av veilederen er et viktig bidrag til økt kunnskap om hva man skal se etter for å oppdage barn og unge som lever i rusfamilier, og begynnende rusproblemer hos ungdom, gravide, voksne og eldre, og om hva som kan og skal gjøres.
 
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Aktuelle linker
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies