Veiledere og retningslinjer

god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkelse
God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer:
Hensikten med veilederen er å gi råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis.
Last ned pdf
veileder-for-kommunal-rusmiddelpolitisk-handlingsplan
Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan
Målgruppen for veilederen er kommunalt ansatte, planleggere som er involvert i planarbeidet og lokalpolitikere som skal behandle planen politisk. Veilederen for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan er laget for å gjøre det lettere for kommunene å utarbeide planen. Den gir relevante fakta og nyttig informasjon om hvilke forhold som bør vektlegges i arbeidet med planen. Den inneholder også henvisning til andre kilder og hjelpemidler som kommunen kan benytte i planarbeidet. 
Last ned pdf
is-2038
Veileder i salgs- og skjenkekontroll
Denne veilederen skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med salgs- og skjenkekontroll. IS-2038 Helsedirektoratet
Last ned pdf
utviklingstrekkrapport-2010-folkehelsearbeidet--veien-til-god-helse-for-alle
Rapport: Folkehelsearbeid - veien til god helse for alle
Dette er en rapport som inngår i Helsedirektoratets rapportserie om utviklingstrekk og utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Målet med rapporten er å drøfte hovedutfordringer samt å peke på strategier for å styrke folkehelsearbeidet og derigjennom folkehelse. Rapporten er skrevet for beslutningstakere, ledere og ansatte i helse- og omsorgssektoren og i andre samfunnssektorer.
Last ned pdf
rusforebyggende arbeid i skolen - forslag til l%c3%a6ringsaktiviteter
Støttemateriell: Rusforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter
Dette støttemateriellet er ett av tiltakene i Helse- og omsorgsdepartementets opptrappingsplan for rusfeltet; å videreutvikle det rusmiddelforebyggende arbeidet i skolen. Støttemateriellet er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. Hensikten med støttemateriellet er å spre kunnskap om hvordan skolen kan bidra til det rusmiddelforebyggende arbeidet og være en støtte i undervisningen om rusmidler. Målgruppen er først og fremst skoleeiere, rektorer, lærere og skolehelsetjenesten.
Last ned pdf
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.

KONTAKT

Silje Lill Rimstad
Rådgiver
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 32
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies